CSS Responsive media query cho các thiết bị cơ bản

CSS Responsive media query cho các thiết bị cơ bản

CSS Responsive media query cho các thiết bị cơ bản. Thiết kế website đã không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng thiết kế website không chỉ dùng cho các thiết bị desktop mà hiện nay đa phần đều ưu tiên các thiết bị di động. Chúng ta không nói đến các ứng dụng web viết trên nền native và hôm nay chúng ta lại một lần nữa quay lại các thiết kế website cơ bản có thể đáp ứng hầu hết các thiết bị di động.

Để website có thể chạy được trên các thiết bị di động (mobile) thì ta phải đề cập đến resposive website. Resposive website là gì ? Responsive website hoạt động ra sao ? cùng nhau tìm hiểu CSS Responsive media query cho các thiết bị cơ bản nhé.
Resposive website là gì?

Responsive Web Design (RWD) là xu hướng mới theo đó quy trình thiết kế và phát triển web sẽ đáp ứng mọi thiết bị và môi trường của người dùng theo các tiêu chí kích thước và chiều của màn hình thiết bị. Để làm được điều đó chúng ta sẽ sử dụng linh hoạt kết hợp các kỹ thuật bao gồm flexible grid, responsive imageCSS media query.

Responsive website hoạt động ra sao ?

Khi người dùng chuyển từ máy tính xách tay của họ sang iPad hay iPhone, trang web sẽ tự động chuyển đổi để phù hợp với kích thước màn hình và kịch bản xử lý. Nói cách khác, các trang web cần phải có công nghệ tự động đáp ứng theo thiết bị của người dùng. Điều này sẽ loại bỏ sự cần thiết cho nhiều thiết kế web khác nhau và giảm thiểu thời gian cũng như chi phí thiết kế web.

Vậy làm sao để một website có thể đáp ứng được tất cả các kích thước màn hình cơ bản của các thiết bị di động. Trọng tâm của bài viết bày sẽ chỉ ra các kích thước cơ bản trong thiết bi di động thường dùng nhất thông qua CSS media query

Responsive cho các thiết bị động như điện thoại (phone)

Iphone

/* ----------- iPhone 4 and 4S ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 320px)
and (max-device-width: 480px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen
and (min-device-width: 320px)
and (max-device-width: 480px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 320px)
and (max-device-width: 480px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone 5, 5S, 5C and 5SE ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 320px)
and (max-device-width: 568px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen
and (min-device-width: 320px)
and (max-device-width: 568px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 320px)
and (max-device-width: 568px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone 6, 6S, 7 and 8 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 375px)
and (max-device-width: 667px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen
and (min-device-width: 375px)
and (max-device-width: 667px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 375px)
and (max-device-width: 667px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone 6+, 7+ and 8+ ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 414px)
and (max-device-width: 736px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media only screen
and (min-device-width: 414px)
and (max-device-width: 736px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 414px)
and (max-device-width: 736px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone X ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 375px)
and (max-device-width: 812px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media only screen
and (min-device-width: 375px)
and (max-device-width: 812px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 375px)
and (max-device-width: 812px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: landscape) {

}Samsung

/* ----------- Galaxy S3 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media screen
and (device-width: 320px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen
and (device-width: 320px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Galaxy S4, S5 and Note 3 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen
and (device-width: 320px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen
and (device-width: 320px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen
and (device-width: 320px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Galaxy S6 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) {

}

/* Portrait */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 4)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 4)
and (orientation: landscape) {

}Google Pixel

/* ----------- Google Pixel ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Google Pixel XL ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) {

}

/* Portrait */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 4)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen
and (device-width: 360px)
and (device-height: 640px)
and (-webkit-device-pixel-ratio: 4)
and (orientation: landscape) {

}

Responsive cho các thiết bị động như máy tính bản (Tablets)

Ipads

/* ----------- iPad 1, 2, Mini and Air ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Portrait */
@media only screen
and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px)
and (orientation: portrait)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px)
and (orientation: landscape)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* ----------- iPad 3, 4 and Pro 9.7" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen
and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px)
and (orientation: portrait)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px)
and (orientation: landscape)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* ----------- iPad Pro 10.5" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 834px)
and (max-device-width: 1112px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen
and (min-device-width: 834px)
and (max-device-width: 834px)
and (orientation: portrait)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen
and (min-device-width: 1112px)
and (max-device-width: 1112px)
and (orientation: landscape)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* ----------- iPad Pro 12.9" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen
and (min-device-width: 1024px)
and (max-device-width: 1366px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen
and (min-device-width: 1024px)
and (max-device-width: 1024px)
and (orientation: portrait)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen
and (min-device-width: 1366px)
and (max-device-width: 1366px)
and (orientation: landscape)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}Samsung Tablets

/* ----------- Galaxy Tab 2 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media
(min-device-width: 800px)
and (max-device-width: 1280px) {

}

/* Portrait */
@media
(max-device-width: 800px)
and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media
(max-device-width: 1280px)
and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Galaxy Tab S ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media
(min-device-width: 800px)
and (max-device-width: 1280px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media
(max-device-width: 800px)
and (orientation: portrait)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
@media
(max-device-width: 1280px)
and (orientation: landscape)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

Responsive cho các thiết bị động như máy tính sách tay (Laptops)/* ----------- Non-Retina Screens ----------- */
@media screen
and (min-device-width: 1200px)
and (max-device-width: 1600px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {
}

/* ----------- Retina Screens ----------- */
@media screen
and (min-device-width: 1200px)
and (max-device-width: 1600px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
and (min-resolution: 192dpi) {
}

Trên là tổng hợp các kích thước màn hình cho các thiết bị di động cơ bản và được thể hiện qua CSS media query. Giúp website của chúng ta phần nào đáp ứng được hầu hết các thiết bị di động phổ biến hiện nay. Còn chờ gì nữa hãy cùng mình thử trải nghiệm nhé!.

Article Writter By

Long Phạm

"Thành công nuôi dưỡng sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo lại nuôi lớn thất bại. Chỉ có trí tưởng tượng mới tồn tại."