Javascript Và Những Thủ Thuật Hay Dành Cho Developer (P3)

Tổng hợp các javascript và những thủ thuật hay dành cho developer phần 3. Tiếp nói phần 2 hôm nay mình sẽ chia sẽ thêm về các tricks hay về javascript. Nội dung sẽ xoay quanh vấn đề Javascript trong ES6 nhằm giúp các bạn biết thêm những thủ thuật hay phục vụ trong quá trình phát triển ứng dụng web.