Javascript Và Những Thủ Thuật Hay Dành Cho Developer (P2)

Javascript Và Những Thủ Thuật Hay Dành Cho Developer (P4)

Tổng hợp các javascript và những thủ thuật hay dành cho developer phần 4. Tiếp tục lần này mình sẽ tổng hợp thêm một số thủ thuật mà đôi khi các developer quên hay chẳng bao giờ dùng đến.Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé

Javascript Và Những Thủ Thuật Hay Dành Cho Developer (P4)
Javascript Và Những Thủ Thuật Hay Dành Cho Developer (P4)

1. Destructuring Array

Giả sử chúng ta có 1 array như sau:

const arr = [100, 200, 300];

Để lấy các phần tử trong mảng bằng cách sử dụng index thông thường

console.log(arr[0], arr[1], arr[2]); // Output: 100 200 300

Nhưng chúng ta còn có cách khác đó là:

const { 0: first, 1: second, 2: third } = arr;
console.log(first, second, third); // // Output: 100 200 300

// Hoặc

const [first, second, third] = arr;
console.log(first, second, third); // // Output: 100 200 300

2. Reducing Array

Lấy ví dụ trên:

const arr = [100, 200, 300];

Các bạn có biết cách lấy phần tử đầu tiên và xóa các phần tử còn lại trong mảng. Hãy xem nhé:

console.log(arr.length); // Output: 3
arr.length = 1;
console.log(arr); // Output: [100]
arr.length = 3;
console.log(arr); // Output: [100, empty × 2]

Các bạn đã thấy sự vi diệu ở đây chưa

3. Arguments

function myFunc() {
  console.log(arguments[0], arguments[1], arguments[2]);
}
myFunc(100, 200, 300);
// Output: 100 200 300

Theo như ví dụ trên thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các tham số truyền vào hàm của mình mặc dù khi tạo hàm mình không khai báo tham số truyền vào cho nó. Và lưu ý nó không sử dụng được với array function.

4. Skip brackets

Bình thường khi bạn tạo mới một đối tượng từ class thì bạn sẽ làm như thế nào? Có giống như sau không?

class A {
  log() {
    console.log('A');
  }
}

(new A()).log(); // Output: A

Nhưng vẫn có cách gọi ngắn hơn bằng cách lượt bỏ 1 cặp dấu ():

(new A).log(); // Output: A

Kết quả ở 2 dòng đều như nhau nhưng cách 2 nhìn đơn giản hơn, ít bị rối mắt hơn.

5. void

Thường thì mọi người hiếm khi sử dụng void này vì tác dụng của nó không rõ ràng. Ví dụ ta có các hàm sau:

  function a() {}
  function b() { return 100; }
  
  console.log(a()); // undefined
  console.log(b()); // 100
  console.log(void b()); // undefined

Như các bạn thấy thì hàm nào không return kết quả thì nó sẽ là void và in ra undefined, hoặc sử dụng void phía trước hàm cho dùng hàm đó có trả về kết quả thì nó vẫn in ra undefined

Kết luận

Mình đã giới thiệu thêm cho các bạn một số cú pháp nữa trong javascript mà rất ít người sử dụng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Mình sẽ thu thập thêm những cú pháp các để giới thiệu cho các bạn trong bài viết sau. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc, học tập hiệu quả.

Nguồn: viblo.asia

Article Writter By

Long Phạm

"Thành công nuôi dưỡng sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo lại nuôi lớn thất bại. Chỉ có trí tưởng tượng mới tồn tại."